Επιστροφές προϊόντων


Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθεί, είναι σφραγισμένη στην εργοστασιακή της κατάσταση και το προϊόν δεν είναι χρησιμοποιημένο. 

Η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. 

Το κόστος μεταφοράς προς την Salvini βαρύνει τον αποστολέα. 

Σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της επιστροφής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Επίσης τα εμπορεύματα θα πρέπει να συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής.

Απόρρητο